Danh mục sản phẩm

Tính năng chính của HALCON 24.05

  18-05-2024

HALCON 24.05 là phiên bản mới nhất được cải tiến với các tính năng như ước lượng tham số mở rộng cho Shape Matching và tăng tốc những cải tiến khác.

Bàn ghế phòng đào tạo

+84 979 639 438

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn